Podstępne WZW

 

Program edukacyjny realizowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej od 2019 roku, opracowany przez Fundację Gwiazda Nadziei pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

 Cel programu:

Głównym celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.

 Cele szczegółowe programu:

- Przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HBV i HCV

- Uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie

- Pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych

- Kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób zakażonych

 Adresaci programu:

Uczniowie szkół ponadpodstawowych .

 Założenia programu:

Program wpisuje się w treści nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie fizyczne i biologia. Poradnik dla nauczyciela zawiera 1 scenariusz zajęć do zrealizowania podczas 2 jednostek lekcyjnych.

Pakiet edukacyjny zawiera poradnik metodyczny,  prezentację multimedialną, plakat, zakładki dla uczniów oraz film edukacyjny.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej