Konkurs - kampania pt.: „Narkotyki i dopalacze zabijają"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej zachęca dzieci i młodzież które nie ukończyły 18 roku życia do udziału w konkursie ogłoszonym przez  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  Przedmiotem konkursu jest stworzenie MEMU internetowego i animacji w formacie GIF, dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem dotyczący niebezpieczeństwa uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. Temat konkursu na MEM internetowy i animację w formacie GIF brzmi „Narkotyki i dopalacze zabijają” i ma dotyczyć w szczególności uświadamiania młodych ludzi na temat niebezpieczeństwa używania narkotyków i dopalaczy. Termin przesyłania propozycji konkursowych został przedłużony do 6 czerwca 2019 r.   

Szczegółowe informacje zawarte są na witrynie internetowej programu „Razem bezpieczniej” pod adresem:                                                                                                                                          

https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania/4281,Konkurs.html

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej