Znamię? Znam je!

 

Program edukacyjny realizowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej od 2019 roku, opracowany przez Fundację Gwiazda Nadziei pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz merytorycznym patronatem Akademii Czerniaka dotyczy profilaktyki czerniaka.

Cel programu:

Głównym celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka.

 Cele szczegółowe programu:

- Przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniaka

- Uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki

- Uświadomienie wartości odpowiednich zachowań i postaw

 Adresaci programu:

Uczniowie szkół ponadpodstawowych . Program może być także realizowany przez uczniowie 8 klas szkół podstawowych.

 Założenia programu:

Program wpisuje się w treści nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie fizyczne i biologia. Poradnik dla nauczyciela zawiera 1 scenariusz lekcji- można go zrealizować podczas 1 jednostki lekcyjnej lub wg uznania rozszerzyć.

 Pakiet edukacyjny zawiera poradnik metodyczny, prezentację multimedialną, plakat, ulotki dla uczniów, film edukacyjny oraz interaktywną stronę internetową.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej